Tłumaczenie języka migowego

INFORMACJA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij

SMS pod numer 723-695-382,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież),

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.”   

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 723-695-382koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
  • okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież),

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. Zm.), policja zapewnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszą instytucją osób głuchoniewidomych.

W związku z powyższym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z policją mają prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej lub też nawiązania takiego kontaktu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim:

komenda.ndg@gd.policja.gov.pl  

Nr faksu: 055 – 246 – 92 - 23

 

Informujemy również, że:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Aplikacja Alarm112 dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). W aplikacji możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112. Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. Aplikacja dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 11.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Słowik
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Słowik KPP Nowy Dwór Gdański
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Słowik
do góry