Tłumaczenie języka migowego

INFORMACJA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij

SMS pod numer 723-695-382,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież),

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.”   

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. Zm.), policja zapewnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszą instytucją osób głuchoniewidomych.

W związku z powyższym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z policją mają prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej lub też nawiązania takiego kontaktu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów. 

Adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim: kppndg@pomorska.policja.gov.pl

Nr faksu: 055 – 246 – 92 - 23

Nasza jednostka zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego na miejscu, w urzędzie podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji  w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kościuszki 10, 82-100 Nowy Dwór  Gdański.

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane podczas wizyty jej w siedzibie Komendy.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na   3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niesprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz 721 i Nr 171, poz. 1016).

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Rejestr polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa pomorskiego dostępny jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 18.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Grzesiowska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Grzesiowska KPP Nowy Dwór Gdański
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Grzesiowska
do góry